NCB系列產品


有機廢棄物發酵機
NCB23-100L
NCB23-400L
NCB23-1000L
NCB23-4000L
NCB23-6000L
NCB23-8000L
NCB23-6000L-XY
NCB23-8000L-XY酵素系列
NCB25-屠體酵素(豬、雞、鴨.......)
NCB27-畜牧排泄酵素(豬糞、雞糞、牛糞.......)
NCB29-雞毛、豬毛酵素
NCB31-食品污泥酵素
NCB33-生活污泥酵素
NCB35-工業污泥酵素屠體雙軸破碎機
NCB23-D404030


填充式洗滌除臭與自動加藥系統
NCB23-760-1A
NCB23-970-1A
NCB23-970-2A
NCB23-1200-3A
NCB23-2200-240
NCB23-2100-8200
NCB23-2100-12100
 
備註:
NCB系統設備共有12件在台灣、中國兩地取得
新型、發明”專利申請
1.  有三件已通過:兩岸新型號
2.  有五件審核中:兩岸新型號
3.  有四件審核中:兩岸發明專利